V sekci základní terminologie, bychom vám rádi postupně, stručně, jasně a pochopitelně vysvětlili jednotlivé základní pojmy nařízení GDPR.


Osobní údaje
Nejrůznější informace týkající se určitého nebo určitelného subjektu údajů.

Subjekt údajů
Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a je možné jí pomocí nich identifikovat. Jedná se o rezidenty EU (občany EU), jejichž práva nařízení chrání.

Obecné osobní údaje jsou:

Organizační údaje
Do osobních údajů se také počítají tzv. organizační údaje. GDPR nařízení se vztahuje rovněž na podnikající fyzické osoby a mezi organizační údaje patří např. e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

Mezi osobní údaje patří i zvláštní kategorie osobních údajů – tzv. citlivé údaje:

Nově jsou přidány do zvláštní kategorie tyto citlivé údaje:

Zpracování citlivých osobních údajů podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu  u obecných osobních údajů.

Zpracování údajů
Zpracování údajů znamená jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky.

Zpracováním se rozumí zejména:

Zajímají-li vás podrobnosti, něčemu nerozumíte nebo potřebujete jakékoli jiné informace, obraťte se na nás. Rádi poradíme a budeme se individuálně věnovat vašim potřebám a dotazům.